Vítejte na strankách 

       nadačního fondu

     MARIANA HELPS YOU

Náš projekt má rozšířenou pomoc pro Vás.

Poskytujeme hmotnou, nehmotnou, ekonomickou a finanční pomoc.

Jak pomáháme:

Každý, kdo hledá informace, radu, bezpečné zázemí, vlídné pochopení a vše ostatní v čem jsme schopni pomoci, má u nás otevřené dveře bez ohledu na pracovní dobu nebo pracovní den. Jsme schopni Vám poskytnout pomoc kdykoliv ji budete potřebovat.

 

Účelem nadačního fondu je:

 

- pomoc postiženým a handicapovaným dětem, pomoc vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním, nevyléčitelně nemocným dětem a dětem s jiným závažným onemocněním

- podpora a pomoc dětem v dětských domovech a stacionářích v rámci celé ČR (zejména prostřednictvím projektů, které zajišťují dostupnost bydlení a pracovní uplatnění po opuštění ústavní péče)

- podpora a pomoc při organizaci a realizaci ozdravných pobytů, zejména formou finanční spoluúčasti a spolupráci se spolky a korporacemi, kteří se na danou problematiku specializují a pobyty organizují

- podpora školských a vzdělávacích zařízení a projektů zaměřených na vzdělávání a rozvoje dětí podpora zdravotnických a rehabilitačních zařízení určených k léčbě dětí poskytování finančních prostředků nebo jiných forem plnění pro zajišťování propagace kulturních a společenských aktivit v oblasti zdravotnictví, protidrogové prevence a prevence v oblasti kriminality

- podpora obecně prospěšných cílů, zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic

- hmotná a nehmotná ekonomická a finanční pomoc zdravotnickým zařízením ústavům, jeslím, školkám, školám spolků a dalším třetím stranám na obecně prospěšné účely

- hmotná a nehmotná ekonomická a finanční pomoc všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadačního fondu a které jsou v souladu s účelem nadačního fondu

- všestranné přispívání ke zlepšování a rozvoje kvality života dětí, zdravotně postižených dětí a dospělých

 

A Vaše pomoc?

Někdy i málo je hodně, za každou korunu jsme vděčni.

Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim z celého srdce děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadační fond

MARIANA HELPS YOU

Předsedkyně správní rady Mariana Tesařová

se sídlem Holandská 2437, 272 01 Kladno

IČ: 04835247

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložka 1354

Tel.: 312 68 68 00, 604 72 63 44, 602 28 19 74

Provozní doba

Po – Pá 9:00 – 17:00

E-mail: marianahelpsyou@email.cz    www.jasminstyl.cz

 Č. účtu: 1195319007/ 2700 UniCredit Bank  

IBAN: CZ1927000000001195319007

Od 1. 7. 2020 jsme na nové adrese: O. Peška 708

Kladno centrum.

Potřebujete-li naší pomoc, vyplňte tuto žádost a pošlete ji nám na email, poštou nebo doneste nám ji osobně.  

Staňte se i Vy naším sponzorem a přispějte na dobré účely.

Hledáme sponzory na provoz webových stránek, provoz kanceláře a provoz auta - celkem 7 000,- Kč/měsíčně.

Nadační fond zatím nikoho nezaměstnává z důvodů nedostatku finančních prostředku. Každý člověk, kterého potkáte v provozovně a který Vás obslouží, je naším dobrovolníkem a pracuje (zatím) zdarma. 

Děkujeme Vám za každou podporu.